Sopranens & Trubadurens


Samfällighetsförening

Tvättstugor

I vårt område finns det två bokningsbara tvättstugor, en på Tenorvägen 2 och två på Tenorvägen 69.

I våra stugor använder vi oss av ett cylinderbokningssystem. Detta innebär att man bara kan boka en tvättid åt gången, flytta cylindern till en ny tid när du är klar i stugan. Om du ännu inte har kvitterat ut din cylinder så kan du göra det hos vår nyckelansvarige. Information om aktuell ansvarig finns på sidan Styrelsen

Cylindern delas ut gratis, men skulle du tappa bort den och ny måste beställas så kvitteras den ut mot självkostnadspriset 500 kr. Observera att du även behöver en magnetnyckel för att komma in i tvättstugan. Tappar du bort magnetnyckeln kostar en ny 250 kr.

Cylindern och magnetnyckeln till tvättstugan ska vid försäljning överlämnas till de nya ägarna

Regler för tvättstugorna finns att läsa i stugorna. Regler för felanmälan finns på sidan Felanmälan