Sopranens & Trubadurens


Samfällighetsförening

 

Protokoll extrastämma


En extrastämma ägde rum 22 april. Om man önskar protokollet från stämman skickar man mail till sekreteraren på sekreterare@sopranen.se.

Tillfällig parkering Tenorvägen


På grund av arbetet med att byta ut fjärrvärmerör under del av parkeringen på Tenorvägen så har vissa bilar fått flytta sig. Dessa parkerar just nu längs med Tenorvägen.

Observera att detta bara gäller de som fått information om att deras parkeringsplats kommer vara otillgänglig. Alla som parkerar på längs gatan på Tenorvägen måste ha fått information av vår parkeringsansvarig, annars riskerar man parkeringsböter.

Extrastämma 22 april


På grund av en omfattande läcka i fjärrvärmesystemet som akut måste åtgärdas kallas det till en extrastämma. På stämman ska frågan om finansiering av arbetet behandlas. Se kallelse och dagordning nedan.

För att ta del av handlingarna inför stämman mailar man sekreteraren på sekreterare@sopranen.se

Protokoll från årsmötet


Samfällighetens årsmöte 2024 ägde rum den 25 mars. Vill man ha protokollet mailar man sekreteraren på sekreterare@sopranen.se.

Årsmöte 2024


Påminnelse om att årsmötet går av stapeln den 25 mars.

Hoppas vi ses där!

Årsmöte 2024


Årets årsmöte äger rum 25 mars kl. 19.00 i lokalen Tenorvägen 2.

Årsmöteshandlingar kan hämtas i lokalen Tenorvägen 2 måndag 11 mars mellan kl 18:00-19:30.
För digital kopia av handlingarna maila till sekreterare@sopranen.se senast 11 mars.

Nedan kallelse har delats ut till alla brevlådor i samfälligheten under helgen vecka 10.

Motioner


Enligt samfällighetens stadgar är sista dag för att lämna in motioner till årsmötet 31 december. För att alla ska ha möjlighet att lämna in motioner kommer här den första påminnelsen.

En motion är ett förslag till styrelsen och årsmötet. Motionen ska vara skriftlig och undertecknad av minst en medlem i samfälligheten. Motionen bör innehålla en kort bakgrund till förslaget, själva förslaget väl motiverat och eventuellt lösningar på hur förslaget kan genomföras.

Det går bra att skicka in motioner per mail, post eller lämna dem i brevlådan på T2. Om man väljer att skicka mail bör det ställas till ordförande och sekreterare. Kontaktuppgifter finns här: http://www.sopranen.se/styrelsen/

Styrelsen kommer innan årsmötet att diskutera motionerna och ta fram förslag till beslut för årsmötet. Det är sedan årsmötet som beslutar om man vill följa styrelsens linje eller om man vill besluta på annat sätt.

Höstens städdag 21 oktober


På lördag är det dags för årets höststäddag. Det hela sätter igång vid tio och kl. 14 grillas det korv vid fotbollsplanen.

Som vanligt så är det våra gemensamma ytor som är dagens fokus. Där löv har fallit krattar vi, vi behöver beskära lite buskar och ta bort trasiga grenar på lite träd. Utöver att fixa utomhus vore det bra om några kan ta på sig att städa våra gemensamma lokaler; festlokalen, tvättstugorna och bastun. Golv och fönster behöver tvättas, men också andra ytor som sällan städas.

Väl mött på lördag!

Motioner


Enligt samfällighetens stadgar är sista dag för att lämna in motioner till årsmötet 31 december. För att alla ska ha möjlighet att lämna in motioner kommer här den första påminnelsen.

En motion är ett förslag till styrelsen och årsmötet. Motionen ska vara skriftlig och undertecknad av minst en medlem i samfälligheten. Motionen bör innehålla en kort bakgrund till förslaget, själva förslaget väl motiverat och eventuellt lösningar på hur förslaget kan genomföras.

Det går bra att skicka in motioner per mail, post eller lämna dem i brevlådan på T2. Om man väljer att skicka mail bör det ställas till ordförande och sekreterare. Kontaktuppgifter finns här: http://www.sopranen.se/styrelsen/

Styrelsen kommer innan årsmötet att diskutera motionerna och ta fram förslag till beslut för årsmötet. Det är sedan årsmötet som beslutar om man vill följa styrelsens linje eller om man vill besluta på annat sätt.

Höstens städdag 21 oktober


Städdagen i höst kommer att äga rum 21 oktober.

Mer information kommer närmare.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com