Sopranens & Trubadurens


Samfällighetsförening

 

Årsmötet måndag 23 mars 2020


Styrelsen har idag på förmiddagen haft ett extrainsatt styrelsemöte på grund av det rådande läget i landet.
Rent juridiskt har vi inte rätt att skjuta på årsmötet i tid utan att bryta mot stadgarna, detta är kontrollerat med Länsstyrelsen som är den myndighet som har tillsynsansvar för samfälligheter.
En oenig styrelse bestämde därför att årsmötet skall hållas på utsatt plats och tidpunkt.
Med anledning härav kommer kompletta årsmöteshandlingar att delas ut i era brevlådor söndag eftermiddag-kväll.
En fullmakt att bifogas till detta, så att om ni inte vill eller kan besöka årsmötet kan skicka en representant.
Årsmötet kommer även att kunna följas via Facebook i vår gemensamma Facebookgrupp, är du boende i vår samfällighet men inte är med i gruppen, gå gärna med, ”Vi som bor i Sopranen och Trubadurens samfällighetsförening”.


Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Tvättstugorna


Från och med idag så tänds och släcks belysningen i våra tvättstugor och tvättstuge entreer automatiskt via rörelsedetektorer.

Dubbla fakturor


Vid faktureringen igår gick det ut dubbla fakturor till en del boende.
Detta är nu åtgärdat i vårt ekonomisystem, och ni kan bortse från dubletten.
Ni som har Autogiro behöver inte oroa er för dubbla dragningar, detta är kontrollerat och säkerställt.

Föreningsstämma


Föreningsstämma för Sopranen och Trubadurens samfällighetsförening kommer att hållas i lokalen på Tenorstigen 2, måndagen den 23 mars
18:30-21:00.

Kallelse kommer även att delas ut i era brevlådor.

Varmt välkomna önskar styrelsen i
Sopranens & Trubadurens samfällighetsförening.


Tvättstugorna T2 samt T69


På fredag den 24 kommer vi att byta ut några tvättmaskiner i våra tvättstugor varför tvättstugorna kommer att vara avstängda för dessa arbeten mellan 07:00 och 16:00

Problem med Autogirot


Vi har ett problem med autogirot där månadsfakturan inte dragits för vissa personer

Vi felsöker detta och det kommer att åtgärdas

Information från Com Hem om TV4-kanalerna och C More


Information om TV4-kanalerna och C More
Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Garagedörrar


På förekommen anledning vill vi påtala att det är viktigt både för er och era grannar att garagedörrarna alltid hålles låsta.

Autogiro


Så vitt vi kan se så har det varit problem med autogiro dragningen, vi arbetar med att lösa detta och pengarna kommer att dras från era konton snarast

Gästparkering Tenorvägen


Med början nästa vecka kommer gästparkeringen på Tenorvägen att vara avstängd, då kommer skall det fixas iordning så att det inte skall vara en vattensamling där.
Grävas brunn och asfalteras.

Det kommer även att bli 5st nya asfaltgupp in till våra gårdar.
1st in till stora Tenoren
1st i vardera ändan av Tenorstigen
1st in till parkeringen Sopranvägen
1st in till lilla Sopranen

Detta arbete kommer att pågå Vecka 44-46