Sopranens & Trubadurens


Samfällighetsförening

Styrelsen 2020

 

Ordförande Mats Hansson
073-520 66 67
ordforande@sopranen.se

     

Driftansvarig/Nyckelansvarig
Telefontid, vardagar 09-16
Hans Nilsson
073-829 91 00
drift@sopranen.se

Kassör Yvonne Larsson kassor@sopranen.se

Sekreterare
Charlotte Andersson
070-977 90 15
sekreterare@sopranen.se

Web
Aro Uvemark web@sopranen.se

Parkering
Yvonne Larsson parkering@sopranen.se

Lokalansvarig

Agneta Andersson
Lokal T2
Paul Rosenberg
Lokal T69

lokalansvarig@sopranen.se

 


Suppleant
Aro Uvemark suppleant5@sopranen.se

Suppleant Paul Rosenberg suppleant2@sopranen.se

Suppleant Hans Dage suppleant6@sopranen.se

Revisor Maria Samandel
Patrick Lenhart
 

Revisor suppleant    

Regler för felanmälan finns på sidan Felanmälan