Sopranens & Trubadurens


Samfällighetsförening

Styrelsen 2021

 

Ordförande Mats Hansson
073-520 66 67
ordforande@sopranen.se

     

Driftansvarig/Nyckelansvarig
Telefontid, vardagar 09-16
Hans Nilsson
073-829 91 00
drift@sopranen.se

Ekonomiansvarig Yvonne Larsson kassor@sopranen.se

Sekreterare
Charlotte Andersson sekreterare@sopranen.se

Web
Emma Lennström web@sopranen.se

Parkering
Yvonne Larsson parkering@sopranen.se

Lokalansvarig

Agneta Andersson
Lokal T2

lokalansvarig@sopranen.se


Suppleant
Emma Lennström suppleant5@sopranen.se

Suppleant Paul Rosenberg suppleant2@sopranen.se

Suppleant Hans Dage suppleant6@sopranen.se

Revisor

Patrick Lenhart
Maria Samandel

 

Revisor suppleant    

Regler för felanmälan finns på sidan Felanmälan