Sopranens & Trubadurens


Samfällighetsförening

Styrelsen 2019

 

Ordförande Mats Hansson
073-520 66 67
ordforande@sopranen.se

Vice Ordförande David Keijser viceordforande@sopranen.se

Driftansvarig/Nyckelansvarig Hans Nilsson
073-829 91 00
drift@sopranen.se

Kassör

Charlotte Andersson
070-977 90 15

kassor@sopranen.se

Sekreterare
Yvonne Larsson sekreterare@sopranen.se

Web
David Keijser web@sopranen.se

Parkering
Yvonne Larsson parkering@sopranen.se

Lokalansvarig
Charlotte Andersson lokal T2
Yvonne Larsson lokal T69
lokalansvarig@sopranen.se

Suppleant
Agneta Andersson suppleant2@sopranen.se

Suppleant Paul Rosenberg suppleant5@sopranen.se

Suppleant Helena Sandberg suppleant6@sopranen.se

Revisor Malee Westberg
Bengt Öhman
 

Revisor suppleant  Joakim Hindersson  

Regler för felanmälan finns på sidan Felanmälan