Sopranens & Trubadurens


Samfällighetsförening

Styrelsen 2024

 

Ordförande Linda Alm Holmgren ordforande@sopranen.se

     

Driftansvarig/Nyckelansvarig
Telefontid, vardagar 09-16
Hans Nilsson
073-829 91 00
drift@sopranen.se

Ekonomiansvarig Yvonne Larsson kassor@sopranen.se

Sekreterare
 

Emma Lennström

sekreterare@sopranen.se


Web
Emma Lennström web@sopranen.se

Parkering
Yvonne Larsson parkering@sopranen.se

Lokalansvarig

Agneta Andersson
Lokal T2

lokalansvarig@sopranen.se


Suppleant
Mats Olsson suppleant5@sopranen.se

Suppleant Paul Rosenberg suppleant2@sopranen.se

Suppleant Hans Dage suppleant6@sopranen.se

Revisor Lars-Göran Niemi  

Revisor suppleant    

Regler för felanmälan finns på sidan Felanmälan